سامانه پرداخت اينترنتي شهريه 85 درصد سهم مرکز به آدرس www.uast24payment.ir  (جهت مشاهده اطلاعات بیشتر لطفا کلیک فرمایید)

سامانه سجاد جهت پرداخت اينترنتي شهریه 15 درصد حق ستاد دانشگاه جامع علمي کاربردي از تاريخ 15 مردادماه 93 به آدرس www.edu.uast.ac.ir

سامانه ارسال پیام کوتاه مرکزعلمی کاربردی واحد 24 تهران (جهت مشاهده اطلاعات بیشتر لطفا کلیک فرمایید)

 


دانشجويان گرامي در خصوص مطالعه آرشيو اخبار اقدام و از تشکيل يا عدم تشکيل کلاسها و  اخبار دانشگاه  مطلع شويد


کليه دانشجويان کارشناسي ورودي بهمن 91 جهت اخذ نامه تائيد تحصيلي به دفتر آموزش مراجعه نمايند (جناب اقاي رازي) و در صورت عدم گذراندن دروس کار آفريني و تنظيم خانواده در دوره کارداني ، پس از هماهنگي با کارشناس مربوطه نسبت به اخذ اين دو درس در ترم جاري تا تاريخ 93/8/27 اقدام نمايند همچنين براي پرداخت کسري

شهريه تابستان

به امور مالي مراجعه نمايند.


قابل توجه کليه دانشجويان متعهد مالي ،هر چه سريعتر جهت پرداخت شهريه حق مرکز به امور مالي مراجعه نمايند ودر ضمن دانشجوياني که اقدام به حذف و اضافه نمودن هرجه سريعتر نسبت به پرداخت اضافه شهريه اقدام نمايند

Designed By ChallenGeSec